เบทฟลิกซ์898: สงขลาบุกเรือขนส่ง เผยการใช้ยาฆ่าแมลงในป่าชายเลน

หนังสือพงศาวดาร “เบทฟลิกซ์898: สงขลาบุกเรือขนส่ง” เป็นเรื่องราวที่มีความสมบูรณ์และน่าตื่นเต้น จากเรื่องสงขลาบุกเรือขนส่งที่ถูกขโมยในย่านท่าเรือที่เต็มไปด้วยความลับและการล่าสารคดี การการสืบสวนของเบทฟลิกซ์898 ได้เผยให้เห็นถึงการใช้ยาฆ่าแมลงในป่าชายเลนที่เต็มไปด้วยความลับและอันตราย

เมื่อเบทฟลิกซ์898 เข้าสู่ระบบและทำการสืบสวน เขาได้พบว่ามีความบ่งบอกที่ชัดเจนว่ามีการใช้ยาฆ่าแมลงในป่าชายเลน มีเครื่องคนบนดวงจันทร์ซึ่งเป็นเครื่องยาฆ่าแมลงตัวใหม่จากประเทศไทย ซึ่งเป็นเหตุปัจจุบันที่เบทฟลิกซ์898 จำเป็นต้องแก้ไข

ผ่านการระบุต้นเหตุของเครื่องคนบนดวงจันทร์และการใช้ยาฆ่าแมลง การสืบสวนของเบทฟลิกซ์898 ได้เสนอความน่าเชื่อถือภายใต้ภาวะที่ท้าทายจากการพยากรณ์ที่ผู้นำของประเทศไทยต้องหยุดกิจกรรมที่สูงกว่าและให้ความสำคัญกับสิ่งที่จำเป็นต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยต่อการดำเนินการของคนที่น่าจะมาถึง

เบทฟลิกซ์898 ต้องทุ่มเทยบัญชาการแสนดุเดือดที่เต็มไปด้วยความละครล้นจนรอดจากฝ่ายกล่าวหาของโอกาสอย่างไม่อวนและแสนบ่อยครั้ง การสืบสวนของเบทฟลิกซ์898 จะเริ่มต้นใหม่พร้อมกับข้อเสนอในการทำลายสรรพสามิตและมองเรื่องยาฆ่าแมลงในป่าชายเลนที่เต็มไปด้วยอันตรายที่สัมพันธ์กับภาวะของความเป็นอ่อนชั่นที่ควรเป็นเหตุให้กับทุกไทม์