เรียกป่าฮีโร่เวินเพื่อต่อสู้ที่แสนอันตราย

เรียกป่าฮีโร่เวินเพื่อต่อสู้ที่แสนอันตราย

ในประเทศไทย มีป่าหนาแน่นอันสวยงามและเป็นบ้านของสัตว์ป่ามากมาย ในป่านี้มีตำนานเรื่องเค้าขุนเด็กของป่าที่เป็นเหล่าฮีโร่ที่กล้าหาญ ซึ่งสืบทอดมาจากพระเอกและนางเอกในตำนานโบราณ

ในป่านี้มีสัตว์ร้ายต่าง ๆ ที่อันตรายอย่างมาก เช่น สิงโตเขม่า หรือ อูฐ ที่จะทำร้ายมนุษย์ที่ผ่านมาใกล้เข้ามาย่างตลอดทาง เรื่องราวต่าง ๆ ในป่าล้วนมักเกี่ยวข้องกับความกล้าหาญและความสามารถในการต่อสู้

จากนั้น ป่าฮีโร่เวิน ฮีโร่ผู้หลงเขาได้ลอบผ่านเข้าไปในป่านี้ เพื่อจะต่อสู้กับสัตว์ร้ายต่าง ๆ เพื่อปกป้องความสงบสุขของป่าและคนในบ้านเมือง กล้าหาญและมีความสามารถพิเศษ ป่าฮีโร่เวินจึงได้รับการเรียกเป็นฮีโร่ของป่าที่มีมากกว่าแค่กล้าหาญ

สุดท้าย ป่าฮีโร่เวินต้องต่อสู้กับศัตรูที่แสนอันตรายในป่า มีทั้งสิงโตเขม่าขนาดใหญ่ และอูฐที่มีเขาคมและแข็งแรง การต่อสู้นี้จึงเป็นการทดสอบความกล้าหาญและความสามารถที่ยิ่งใหญ่ของป่าฮีโร่เวิน จะสิ้นสุดลงอย่างไร? เมื่อป่าฮีโร่เวินเผชิญกับศัตรูที่แสนอันตรายในที่สุดของป่า…